Bài viết

ha-noi Hanoi Việt Nam T5, 03/12/2020
17
°C
13° 21°
T6
21°C
13°C
T7
23°C
14°C
CN
23°C
16°C
T2
25°C
18°C
T3
25°C
17°C
T4
26°C
19°C
danang Đà Nẵng Việt Nam T5, 03/12/2020
22
°C
21° 23°
T6
22°C
21°C
T7
23°C
20°C
CN
23°C
21°C
T2
24°C
22°C
T3
24°C
22°C
T4
25°C
22°C
HCM Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam T5, 03/12/2020
24
°C
20° 29°
T6
30°C
21°C
T7
31°C
21°C
CN
32°C
23°C
T2
32°C
23°C
T3
32°C
23°C
T4
30°C
24°C
ninhbinh Thành Phố Ninh Bình Việt Nam T5, 03/12/2020
17
°C
14° 21°
T6
21°C
15°C
T7
23°C
15°C
CN
22°C
16°C
T2
25°C
18°C
T3
25°C
17°C
T4
27°C
20°C