Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Website của Nhà vườn: HỒNG PHƯƠNG ROSE.
Tên miền Website: https://quancaynho.cf (tên miền, miền con và tất cả các trang được bảo hộ)
Tên đại diện cho toàn bộ website: QUÁN CÂY NHỎ (cách viết khác: Quán cây nhỏ, Quán Cây Nhỏ)
Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Với việc truy cập vào Website và các trang của Website này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây.

I, Bản quyền: Tất cả các quyền được bảo hộ

Quán Cây Nhỏ ©
Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép, lưu trữ phần nào của trang web này trong cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, điện tử, cơ khí, bằng cách chụp ảnh hoặc ghi âm bằng bất cứ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 

Trừ khi có quy định khác đi, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung được tìm thấy trên Website này đều thuộc sở hữu của QUÁN CÂY NHỎ hoặc các của hàng liên kết của QUÁN CÂY NHỎ (xin được gọi tắt là “chúng tôi”, “cửa hàng”, “shop”). Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu hoặc nội dung này có thể được sao chép, sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất, được truyền đi hay chia sẻ (dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào), được sao chép, phân phối, sử dụng để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc được sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không được sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, ảnh, bài viết tài liệu và logo hiển thị trên Website này đều được bảo hộ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này, ngoại trừ được chúng tôi hoặc các chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này (tùy từng trường hợp) cho phép bằng văn bản.

II, Quyền của Quán Cây Nhỏ

Chúng tôi có toàn quyền xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang quancaynho.cf tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

– Nhà cung cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng quancaynho.cf  sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

– Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối truy cập của người sử dụng vào quancaynho.cf hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận này.

– Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên quancaynho.cf.

– Nhà cung cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.

Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

– Nhà cung cấp không bảo đảm mỗi phần của quancaynho.cf không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.

– Nhà cung cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên quancaynho.cf vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

III, Điều khoản sử dụng

1. CÁC NỘI DUNG CẤM TRÊN QUÁN CÂY NHỎ

– Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

– Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

– Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác (Mạo danh) trên Quán Cây Nhỏ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.

– Không được gửi lên quancaynho.cf bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

– Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

– Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.

– Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.

– Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống quancaynho.cf, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của quancaynho.cf và của các thành viên trên quancaynho.cf.

– Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

– Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của quancaynho.cf.

– Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia quancaynho.cf.

– Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

– Không được có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng quancaynho.cf.

– Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

 

2. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG QUÁN CÂY NHỎ

a. Quyền của người sử dụng quancaynho.cf

– Được quyền tham gia mua hàng hóa tại quancaynho.cf, nếu đồng ý với nội dung của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

– Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên quancaynho.cf.

– Được quyền tham gia diễn đàn, blog, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn quancaynho.cf.

– Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng quancaynho.cf  đã quy định.

 

b. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ của quancaynho.cf

– Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của quancaynho.cf.

– Chịu trách nhiệm đối với các nội dung, video clip và bất kỳ sự chia sẻ nào với các cá nhân, tổ chức khác trên quancaynho.cf.

– Không sử dụng quancaynho.cf  vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

– Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên quancaynho.cf.

– Cho phép cho quancaynho.cf sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các nội dung trên quancaynho.cf có thể tiếp tục nằm trên quancaynho.cf ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

– Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và các kiểu chi trả khác liên quan đến việc quancaynho.cf sử dụng, tiết lộ, áp dụng, hoặc chỉnh sửa Phản hồi của người sử dụng.

– Người sử dụng đồng ý rằng quancaynho.cf và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của quancaynho.cf. Nếu người sử dụng đặt niềm tin vào những thông tin trên quancaynho.cf hãy thực hiện trên cơ sở sự hiểu biết của người sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

– Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên quancaynho.cf. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

– Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của quancaynho.cf. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

IV, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, Quán cây nhỏ vẫn không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào. Nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này và chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, liên quan đến sự sẵn có của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên dựa vào tư vấn pháp lý hoặc được coi là sự thay thế cho tư vấn chuyên môn chi tiết trong các trường hợp riêng lẻ.

Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu (bao gồm cả các điều khoản, điều kiện, và các bản mô tả) trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Quán Cây Nhỏ có quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Cookie
Trang web quancaynho.cf của chúng tôi sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt theo một trang internet trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của mình cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. Peterson Control Union chỉ sử dụng dữ liệu kết hợp không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Dĩ nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.

Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web Quán Cây Nhỏ có thể không hoạt động một cách tối ưu (một số có thể hoạt động sai cách thiết kế).

Pháp lý

Quý khách vui lòng lưu ý giá bán của sản phẩm và tình trạng hàng tồn chỉ dùng để tham khảo, và sẽ không tạo thành hình thức báo giá ràng buộc mang tính pháp lý từ Quán Cây Nhỏ hoặc bất kỳ bên bán hàng thứ ba nào của Quán Cây Nhỏ. Quán Cây Nhỏ không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về sự chính xác hoặc kịp thời của những thông tin này, do sẽ có sự thay đổi  mà không cần thông báo.

QUÁN CÂY NHỎ không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Thông tin người dùng
Chúng tôi không đảm bảo tính an toàn của thông tin người dùng khi các cơ quan chức năng dưới sự bảo hộ của luật pháp yêu cầu cung cấp và các sự cố tấn công, đánh cắp dữ liệu do tin tặc nhắm vào cũng như các sự cố đang tiếc của các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho chúng tôi.

Truyền thông internet

Các tin nhắn được gửi qua mạng Internet không thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. QUÁN CÂY NHỎ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng nếu họ gửi tin nhắn cho chúng tôi, hoặc nếu Tập đoàn QUÁN CÂY NHỎ gửi tin nhắn cho họ theo yêu cầu, qua Internet. Tập đoàn QUÁN CÂY NHỎ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website này.

Việc liên lạc qua Internet có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, chậm trễ truyền tải do nghẽn mạch Internet hoặc do việc truyền tải dữ liệu không được chính xác do tính chất công cộng của Internet hoặc do các nguyên nhân khác.

Giới hạn trách nhiệm

QUÁN CÂY NHỎ không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi QUÁN CÂY NHỎ hoặc người đại diện của QUÁN CÂY NHỎ đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí này. Người truy cập phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận bởi QUÁN CÂY NHỎ.